Φοβίες

Psychiatros Online | Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Χρήστος Κακουλίδης
Η αγοραφοβία, η κοινωνική φοβία καθώς και κάποιες πιο ειδικές φοβίες
είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να παραβλάψουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Το να μην μπορεί κάποιος να βρίσκεται με κόσμο,ή να φοβάται να μιλήσει μπροστά σε ακροατήριο ενώ αυτό απαιτείται από τη δομή της καθημερινότητάς του,είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ βασανιστικό για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Συχνά τροποποιεί τη ζωή του έτσι ώστε να αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να του πυροδοτήσει τη φοβία. Με τον τρόπο αυτό ζει σε μια διαρκή αγωνία και οι δυνατότητές του περιορίζονται σε τέτοιο βαθμό καμιά φορά, που κατά κάποιο τρόπο αναπηροποιείται. Δε μπορεί κανείς από εδώ να αναφέρει τα πάντα σχετικά με τις φοβίες. Είναι σημαντικό για το άτομο που υποφέρει,να αναζητήσει βοήθεια πριν το πρόβλημα γίνει πολύ μεγάλο. Εγκαίρως με άλλα λόγια.