Πραγματοποιούνται συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας με μέγιστο αριθμό οκτώ ατόμων. Απαραίτητη προυπόθεση η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής καθώς και κάποιες ατομικές συνεδρίες,πριν την ένταξη στην ομάδα
Ψυχοθεραπεία ενηλίκων