Η επιλογή της συνδρομής για την online ψυχοθεραπεία, γίνεται με γνώμονα τι χρειάζεται κάποιος. Σίγουρα, η αρχική κίνηση πρέπει να είναι η απόκτηση μιας αναγνωριστικής ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, τόσο για να καθοριστεί το ψυχοθεραπευτικό πλάνο, όσο και για να αποφασίσει κάποιος αν του ταιριάζει η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του συγκεκριμένου ψυχοθεραπευτή.
Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην online γραμματειακή υποστήριξη του Psychiatros Online


Μία αναγνωριστική πρώτη συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 30 ευρώ

€ 30,00

Μία ψυχοθεραπευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 60 ευρώ

€ 60,00

2 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 55 ευρώ ανά συνεδρία

€ 110,00

4 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 50 ευρώ ανά συνεδρία

€ 200,00

Powered by NetWeb
Psychiatros Online 2020
Call Now Button