Η επιλογή της συνδρομής για την online ψυχοθεραπεία, γίνεται με γνώμονα τι χρειάζεται κάποιος. Σίγουρα, η αρχική κίνηση πρέπει να είναι η απόκτηση μιας αναγνωριστικής ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, τόσο για να καθοριστεί το ψυχοθεραπευτικό πλάνο, όσο και για να αποφασίσει κάποιος αν του ταιριάζει η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του συγκεκριμένου ψυχοθεραπευτή.
Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην online γραμματειακή υποστήριξη του Psychiatros Online


Μία αναγνωριστική πρώτη συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 50 ευρώ

€ 50,00

Μία μεμονωμένη ψυχοθεραπευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 80 ευρώ

€ 80,00

2 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 75 ευρώ ανά συνεδρία

€ 150,00

4 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 70 ευρώ ανά συνεδρία

€ 280,00