Όραμα-Στόχοι

Psychiatros Online | Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Χρήστος Κακουλίδης
Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ιδιαίτερος και το ίδιο ισχύει και για ένα θέμα που αντιμετωπίζει. Εξίσου σύνθετο και πολύπλοκο είναι και το περιβάλλον γύρω του.

Κάθε ιατρικό πρόβλημα τείνει να καταλαμβάνει όλο τον ζωτικό χώρο ενός ανθρώπου που το αντιμετωπίζει.

Στο Ιατρείο Ψυχικής Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, η φιλοσοφία έχει να κάνει με την ολιστική προσέγγιση ενός ψυχικού θέματος που απασχολεί τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της δομής, όλες οι καταστάσεις που βιώνει ένας άνθρωπος είναι άξιες αναφοράς και αντιμετώπισης.

Μία ώρα ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας σε ένα γραφείο, μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί και η υπόλοιπη καθημερινότητα που συνεχίζει να είναι πιεστική. Τα παραδείγματα άπειρα.

Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που βιώνει δύσκολες καταστάσεις στο οικογενειακό του περιβάλλον, δεν είναι πάντα εύκολο να βρει τον δρόμο του, αν το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να ασκεί πίεση με τον ίδιο τρόπο που το έκανε πάντα. Και βέβαια το περιβάλλον αυτό, δεν έχει σαν στόχο να δημιουργεί προβλήματα στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά ίσως χρειάζεται μια κατεύθυνση και μια άλλη οπτική γωνία για να καταλάβει και το ίδιο, τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης που απαιτείται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η συνεργασία με τον Κοινωνική Λειτουργό και τον Ψυχολόγο της Δομής, θα βοηθήσει στην σωστή αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και στην ουσιαστική βοήθεια προς το περιβάλλον αυτό να καταλάβει με ποιον τρόπο συμβάλλει στη διαιώνιση του προβλήματος. Ο Κοινωνικός Λειτουργός αξιολογεί την κατάσταση στο σπίτι και στη συνέχεια ξεκινά η προσπάθεια, για να αντιληφθούν όλοι το τι ακριβώς συμβαίνει.

Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής, αισθάνεται πως κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει, μιας και δεν είναι μόνο μια ώρα σε ένα γραφείο, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να επαναδιαμορφωθεί όλο το πλαίσιο το οποίο εξαρχής διαμόρφωσε το πρόβλημα. Όπως αναφέρθηκε, τα παραδείγματα είναι άπειρα.

Ένας άλλος άνθρωπος, μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα με δημόσιες υπηρεσίες και διεκπεραίωση θεμάτων που αντιμετωπίζει, αλλά λόγω μιας ιδιαίτερης ψυχικής του κατάστασης

– έντονο άγχος, κρίσεις πανικού, καταθλιπτικό συναίσθημα –
και παραίτηση από την προσπάθεια-αδυνατεί να φέρει εις πέρας όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται. Και πάλι ο Κοινωνικός Λειτουργός βοηθά στο να αισθανθεί ο άνθρωπος, ότι δεν είναι μόνος του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Το παραπάνω πλαίσιο, σε συνδυασμό με την ψυχιατρική παρακολούθηση και τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα ώστε να αλλάξει όλο το σκηνικό. Ο ασθενής, βρίσκει ένα διαφορετικό υποστηρικτικό πλαίσιο, και αισθάνεται πιο ασφαλής και σίγουρος, όχι μόνο για μια ώρα την εβδομάδα ή τον μήνα, αλλά για όλη του την 24ωρη καθημερινότητα.

Στα πλαίσια του ρητού, «νους υγιής εν σώματι υγιεί», στο Ιατρείο Ψυχικής Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, η συνολική σωματική υγεία ενός ανθρώπου είναι εξίσου σημαντική και καθοριστική για το ψυχική ζήτημα που αντιμετωπίζει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, έχει εξασφαλιστεί συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για την άμεση αντιμετώπιση ενός σωματικού προβλήματος. Η φιλοσοφία της Δομής, δεν αναφέρεται μόνο στην επιστημονική επάρκεια ενός ιατρού, αλλά και στον γενικότερο χαρακτήρα και την προσωπικότητα του επιστήμονα με τον οποίον συνεργάζεται η Δομή. Ένας άνθρωπος με ψυχιατρικό ζήτημα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ως προς τις έννοιες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας. Και αυτά τα κριτήρια, είναι σημαντικά και καθοριστικά για την τελική επιλογή των συνεργατών της Δομής. Η συνεργασία αφορά διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής, και όχι μόνο, όπως: – Παθολόγος – Νευρολόγος – Καρδιολόγος – Ορθοπαιδικός – Οφθαλμίατρος – Γαστρεντερολόγος – Οδοντίατρος – Φυσιοθεραπευτής – Γυμναστής Η συνεργασία με τις παραπάνω ειδικότητες εξασφαλίζει ειδικές τιμές στους πελάτες της δομής μας, αλλά όπως προαναφέρθηκε-και το πιο σημαντικό-, εγγυάται τις καλύτερες συνθήκες ως προς την αντιμετώπιση ενός σωματικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ο ασθενής-πελάτης. Το ραντεβού μπορεί να κλειστεί από την Δομή-αν ζητηθεί κάτι τέτοιο- και ο ασθενής απλά πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του ραντεβού, στην ώρα που έχει καθοριστεί.

Στα πλαίσια του ανοίγματος στην Κοινότητα, κατά καιρούς θα πραγματοποιούνται ανοικτές συζητήσεις-ενημέρωση, σχετικά με θέματα Ψυχικής Υγείας.

Ψυχοθεραπεία για κρίσεις πανικού