Τι πρέπει να γνωρίζω

Πληροφορίες σχετικά με την Online Ψυχοθεραπεία

Η Online ψυχοθεραπευτική διαδικασία,διέπεται από την αρχή του απορρήτου ανάμεσα στα δύο μέρη,κάτι που ισχύει για οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Η ψυχοθεραπεία online Θα πρέπει να εφαρμόζεται από πιστοποιημένο επαγγελματία ψυχικής υγείας,τα στοιχεία του οποίου πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ψυχοθεραπεία online απευθύνεται σε όσους νοιώθουν ότι θα επιθυμούσαν μια τέτοιου είδους ψυχοθεραπευτική διαδικασία και σε καταστάσεις οι οποίες ενδείκνυνται για ψυχοθεραπεία online, όπως για παράδειγμα κατάθλιψη, άγχος, κρίσεις πανικού, φοβίες και νευρώσεις γενικότερα.

Απευθύνεται επίσης σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές ψυχικής υγείας στον τόπο διαμονής τους.

Απευθύνεται σε όσους είναι για κάποιο λόγο καθηλωμένοι στο σπίτι.

Απευθύνεται σε όσους διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να κάνουν ψυχοθεραπεία στη μητρική τους γλώσσα.

Η ψυχοθεραπεία online δεν ενδείκνυται για άτομα που χρήζουν εντατικής φροντίδας και προσωπικής επίβλεψης, όπως νοσηλεία σε κάποια ψυχιατρική κλινική, σε άτομα που παρουσιάζουν αυτοκτονικό ιδεασμό, ή ψυχωσική συνδρομή σε υποτροπή.

Κρίσεις πανικού αντιμετώπιση