Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία..Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα λέγαμε πως μεθοδολογικά στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ενεργητική ακρόαση και στη συζήτηση, με σκοπό την αντιμετώπιση των ψυχολογικών θεμάτων -που προκαλούν ή και εντείνουν τον ψυχικό πόνο – ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, βαθιών εσωτερικών κρίσεων και τη διερεύνηση της θέσης του ατόμου σε σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους.Η ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί παρά μια διαδικασία, η οποία εξελίσσεται στηριζόμενη στη βάση της διμερούς σχέσεως θεραπευτή-θεραπευόμενου, στοχεύοντας στη θετική μεταβολή των συμπτωμάτων που φέρουν τον δεύτερο στη διαδικασία αυτή, μέσα από δικλείδες ασφαλείας, όπως η αποδοχή, η εχεμύθεια, ο σεβασμός.

H υπαρξιακή ψυχοθεραπεία σαν θεραπευτική διαδικασία έχει τη δυναμική της και εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στην ύπαρξη. Ο όρος Existence (ύπαρξη), προερχόμενος από το λατινικό exsistere που σημαίνει αναδύομαι και έδωσε όνομα στον υπαρξισμό, ουσιαστικά εμπεριέχει την εστίαση στο υπάρχον άτομο και στη δυνατότητά του να ‘γίνεται’. Ο υπαρξιακός θεραπευτής εστιάζει στον άνθρωπο και στοχεύει στην κατανόησή του ως ον που αναπτύσσεται και αποκτά εμπειρίες, ως υποκείμενο στο οποίο ανήκουν οι εμπειρίες αυτές.

Χαρακτηριστικό του υπαρξιακού θεραπευτή αποτελεί η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τον θεραπευόμενο σαν ανθρώπινη ύπαρξη στην ολότητά της, δίχως να τον αντιμετωπίζει ως πάσχοντα από κάποια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή, μέσα από το πρίσμα δηλαδή κάποιας συγκεκριμένης ψυχοπαθολογίας, απομονώνοντας κομμάτια του εαυτού ή εστιάζοντας σε επί μέρους στοιχεία.

Tον υπαρξιακό θεραπευτή δεν τον αφορά ένα σύνολο τεχνικών αλλά μια ολόκληρη στάση σε σχέση με τη θεραπεία και, για τον λόγο αυτό, βασικό στοιχείο του αποτελεί το γνήσιο ενδιαφέρον του για το ‘όλον‘ που έχει απέναντί του και για το σύνολο των εμπειρικών του δεδομένων. Φτάνει δηλαδή στις ρίζες του ανθρώπου και εκεί ακριβώς τον αντιμετωπίζει. Η δουλειά στο εδώ και τώρα είναι μεγίστης σημασίας καθώς αποτελεί κινητήριο δύναμη στη θεραπεία, η αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται από την πρόκληση και βίωση του συναισθήματος, την ανάλυση και απαρτίωση αυτού.

Επί πλέον η εγγύτητα του υπαρξιακού θεραπευτή εφ’όσον προσφέρει ασφάλεια και αποδοχή διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες, ικανές για τη δημιουργία στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Ο υπαρξιακός θεραπευτής είναι ειλικρινής και αυθεντικός, ζεστός και ανθρώπινος, μη επικριτικός, ικανός να δημιουργήσει ατμόσφαιρα αποδοχής και ασφάλειας και τα χαρακτηριστικά αυτά συντελούν στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δεν παραμένει δηλαδή κρυμμένος πίσω από τη μάσκα μιας υποτιθέμενης ψυχαναλυτικής ουδετερότητας. Σημαντικό χαρακτηριστικό του αποτελεί επίσης η ικανότητα μετάδοσης στον θεραπευόμενο της προθυμίας του για κατανόηση της ολότητάς του καθώς επίσης και της μετάδοσης της δικής του τρωτής ιδιότητας ως ανθρωπίνου όντος, αναιρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καθιερωμένη άποψη περί αυθεντίας.

Οι υπαρξιακοί θεραπευτές δεν χαρακτηρίζονται λοιπόν από την τάση αξιολόγησης του θεραπευομένου και τη διάθεση κατηγοριοποίησής τους σε ψυχοπαθολογίες αλλά από την ικανότητα διερεύνησης του βιωμένου κόσμου του με στόχο την κατανόηση του εαυτού του και την ανάληψη των ευθυνών του μέσα από τη δική του επιλογή. Η υπαρξιακή προσέγγιση δηλαδή επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο κάθε άτομο βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο του. Στόχος είναι το άτομο να ενισχυθεί προκειμένου να καταφέρει να προσδιορίσει τι είναι για το ίδιο σημαντικό, ώστε να εναρμονιστεί με τον εαυτό του, να νοηματοδοτήσει το ίδιο τη ζωή του και να τη ζήσει με τρόπο αυθεντικό.

Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

ΠΗΓΗ:peopleandideas.gr