Ψυχιατρική και φάρμακα ΙΙ

Ψυχιατρική και φάρμακα

Πολλά μπορεί να πει κανείς σχετικά με το μεγάλο θέμα,Ψυχιατρική και φάρμακα. Οι σχέσεις των ψυχιάτρων και άλλων γιατρών με τις φαρμακοβιομηχανίες,
εκτείνονται στην εκπαίδευση,την κλινική πρακτική και την έρευνα.Μια μικρή,αλλά διαρκώς διογκούμενη βιβλιογραφία,έχει επιχειρήσει να τεκμηριώσει τις επιδράσεις των εν λόγω σχέσεων. Η χρηματοδότηση από τη βιομηχανία της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης,-CME(continuing medical education)-,εγείρει ανησυχίες ότι τα θέματα και το περιεχόμενο θα επηρεάζονται υπέρ των προιόντων του σπόνσορα και οι ακροατές-γιατροί κυρίως-θα επηρεάζονται για να παίρνουν απρόσφορες αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία των ασθενών,δηλαδή στο να δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα της βιομηχανίας έναντι των συμφερόντων

των ασθενών τους.Ανέκδοτες αναφορές από γιατρούς,περιλαμβανομένων των ψυχιάτρων, που έχουν πληρωθεί από φαρμακοβιομηχανίες για να δίνουν διαφημιστικές ομιλίες,δείχνουν ότι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική πίεση να διαμορφώσουν τις παρουσιάσεις τους,έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των εταιριών.Η συνηθέστερη βάση για μια σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία μεταξύ των εν ενεργεία γιατρών,είναι μέσω επαφής με μερικούς από τους 90.000 αντιπροσώπους που απασχολούν οι φαρμακοβιομηχανίες για να προωθούν τα προιόντα τους στους γιατρούς.Οι γιατροί συχνά θεωρούν ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις παρουσιάζουν εύπεπτες πληροφορίες για νέα προιόντα και σε μορφή πιο εύχρηστη από αυτήν που υπάρχει στην ιατρική βιβλιογραφία.Ωστόσο οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται είναι συχνά προβληματικές.Οι αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών χρησιμοποιούν τεχνικές που αποσκοπούν στο να κολακεύουν και να επηρεάζουν τους γιατρούς.Τα στοιχεία σχετικά με τους ψυχιάτρους είναι περιορισμένα και δεν είναι εντελώς συγκρίσιμα,αλλά υποδηλώνουν ένα παρόμοιο πρότυπο.Οι επισκέψεις από τους αντιπροσώπους των φαρμακευτικών βιομηχανιών φαίνεται ότι έχει μεγάλη επιρροή.Μια ανασκόπηση μελετών με αντικείμενο την επιρροή αυτών των αλληλεπιδράσεων συμπέρανε ότι οδηγούσαν σε αυξημένα αιτήματα να προστεθούν στο νοσοκομειακό συνταγολόγιο τα φάρμακα των παρασκευαστών και ότι άλλαζαν τις πρακτικές συνταγογράφησης τόσο των ειδικευομένων όσο και των ειδικών γιατρών.Οι αλλαγές ευνοούσαν τα πρόσφατα προωθούμενα φάρμακα παρά το πρόσθετο κόστος και μερικές φορές παρά τις ενδείξεις μη καταλληλότητάς τους.

Ψυχιατρική και φάρμακα

Η μόνη μελέτη στην ψυχιατρική,η οποία εξέτασε τα πρότυπα συνταγογράφησης των ειδικευομένων σε μια κλινική εκπαίδευσης,διαπίστωσε σημαντικές διαφορές στην έναρξη των φαρμακοθεραπειών που προήγαγαν οι αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών βιομηχανιών κατά τις 12 εβδομάδες μετά τις επισκέψεις τους.Περιληπτικά,η επαφή με τους αντιπροσώπους του μάρκετινγκ και η διανομή δειγμάτων,αλλάζουν σαφώς τη μετέπειτα συμπεριφορά συνταγογράφησης των γιατρών και μερικά στοιχεία δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή λαμβάνει χώρα προς την κατεύθυνση λιγότερο κατάλληλων και πιο δαπανηρών επιλογών.Οι αλληλεπιδράσεις του μάρκετινγκ είναι επίσης δυνατόν να ωθήσουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα αντί άλλων εξίσου ή περισσότερο αποτελεσματικών μη-φαρμακολογικών παρεμβάσεων,ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως η ψυχιατρική.Αν η συμπεριφορά των αντιπροσώπων-γιατρών-,ήταν πάντα διάφανη για τους εντολείς-ασθενείς-,ή μπορούσε να παρακολουθηθεί αποτελεσματικά,το πρόβλημα εντολέα-αντιπροσώπου θα εξαφανιζόταν.Ωστόσο οι ασυμμετρίες γνώσεων,συχνά το κάνουν αυτό αδύνατο.Τα προβλήματα στην ανίχνευση του πότε οι γιατροί διακυβεύουν τα συμφέροντα των εντολέων τους είναι ένα καλό παράδειγμα επειδή ένας γιατρός διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία την οποία συνήθως δε διαθέτει ο εντολέας.Έτσι λόγω της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ των μερών,είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς τίνος τα συμφέροντα προωθεί ο γιατρός…..συνεχίζεται…

Ψυχιατρική και φάρμακα

*Αναδημοσίευση αποσπασμάτων από Harvard Rev Psychiatry, Volume 18,Number 5* Β ΜΕΡΟΣ