“Η ιστορία της τρέλας 3”

Η ιστορία της τρέλας φουκώ

Η ιστορία της τρέλας..Κι έπειτα, η θαλασσοπορία, αφήνει τον άνθρωπο έρμαιο στην αβέβαιη τύχη του.Είναι η ώρα που ο καθένας παραδίνεται στα δικά του πεπρωμένα..κάθε επιβίωση είναι δυνάμει η τελευταία. Ο τρελός, που φεύγει πάνω στο τρελό καράβι του, κινάει για τον άλλο κόσμο. Κι όταν ξεμπαρκάρει, πάλι είναι σα να’ρχεται από τον άλλο κόσμο. Επειδή δε μπορεί και δεν πρέπει να’χει άλλη φυλακή από το ίδιο το κατώφλι, τον κρατούν στο χώρο του περάσματος. Τον τοποθετούν στο εσωτερικό του

εξωτερικού και αντίστροφα. Θέση εξαιρετικά συμβολική, που σίγουρα θα μείνει δική του μέχρι και τις μέρες μας, αν βέβαια συγκατανεύσουμε στο ότι εκείνο που άλλοτε στάθηκε το ορατό φρούριο όπου οχυρώνονταν η τάξη των πραγμάτων,

τώρα έγινε ο αόρατος πύργος όπου κλειδώνεται η συνείδησή μας.

Η ιστορία της τρέλας φουκώ