Είμαστε τελικά μάζα ή όχι;

Είμαστε τελικά μάζα ή όχι; Είμαστε τελικά μάζα ή όχι; ..Αν εκεί που περπατάς δεις κάποιον να πετάει μια πέτρα σε μια […]

“Γιατί δε με καταλαβαίνει;”…

Γιατί δε με καταλαβαίνει; Γιατί δε με καταλαβαίνει? Άπειρες ώρες ξοδεύουμε σε αυτή την ερώτηση…αλλά λίγα λεπτά μόνο στο να προσπαθήσουμε να […]

Ο κάθε άνθρωπος…

άνθρωπος ψυχολογία Ο κάθε άνθρωπος, από τη στιγμή σχεδόν της γέννησής του αναπτύσσει το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό το ένστικτο τον οδηγεί […]

Αλλάζει ο άνθρωπος;

Αλλάζει ο άνθρωπος; Αλλάζει ο άνθρωπος; Συχνά τίθεται αυτό το ερώτημα.Τόσο μεταξύ των ανθρώπων,όσο και στη συζήτηση του καθενός με τον εαυτό […]