Τεστ κατάθλιψης

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ BECK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις, επιλέγοντας μία απάντηση από τις προσφερόμενες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί η βαθμολογία που συμπληρώσατε και το τι σημαίνει αυτή, ανάλογα με τις απαντήσεις που δώσατε.

Η κλινική συνεκτίμηση είναι απαραίτητη (Ας σημειωθεί εδώ ότι το τεστ αυτό δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο).

** Κάθε ερώτηση είναι συνδεδεμένη με ένα ανάλογο άρθρο αυτής της ιστοσελίδας.Πατώντας επάνω στην ερώτηση, ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερώτηση 1 από 21